Filmer

Arbeidsrelatert hjerte- og karsykdom

Hjerte- og karsykdom er den viktigste årsaken til død verden over, både i industrialiserte land og i utviklingsland. På dette frokostseminaret ser vi på kjente og mindre kjente sammenhenger mellom yrkeseksponering og hjerte- og karsykdom.

Det er godt kjent at risiko for hjerte- og karsykdom er knyttet til arv og livsstilsfaktorer. På STAMI dreier forskningen seg om faktorer i arbeidsmiljøet som kan ha betydning for sykdomsutvikling. Kjemiske arbeidsmiljøeksponeringer, støv og partikler, kombinasjonseksponeringer samt andre former for eksponering i arbeidsmiljøet er faktorer det forskes på.

På tross av at hjerte- og karsykdom er en viktig årsak til arbeidsudyktighet og dødelighet i den norske befolkningen, finnes det svært lite forskning på denne typen helseproblemer i forhold til ulike arbeidstidsordninger.  STAMI har nå en pågående studie hvor vi undersøker nærmere om lange arbeidsøkter og lange eller komprimerte arbeidsuker øker risikoen for hjerte- og karsykdom og feilhandlinger.

Frokostseminaret er ved Merete Drevvatne Bugge, avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi, STAMI.

 

Få nyhetsbrev
Lukk