Toksikologi

Nyhet 8. februar 2023

Her utviklar STAMI ny kunnskap om nanopartiklar i lungene

Forskarar ved STAMI og NILU har utvikla og testa ein avansert lungemodell for å få betre kunnskap om korleis nanopartiklar verkar på menn...

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Examination of nervous system effects and other health effects in tunnel workers exposed to acrylamide and N-methyloacrylamide in Romeriksporten, Norway

Kjuus, Helge; Goffeng, Lars Ole; Heier, Mona Skard

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Nevropsykologiske, nevrofysiologiske og visuelle effekter blant arbeidstakere tidligere eksponert for akrylamid og N-methylolakrylamidholdige tetningsstoffer under tunnelarbeid

Goffeng, Lars Ole; Kjuus, Helge; Heier, Mona Skard; Ulvestad, Bente; Alvestrand, Monica; Skaug, Vidar; Sjöholm, Hans; Sørensen, Kjell Aage

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Vurdering av helseeffekter ved eksponering for hydraulikkoljer/-væsker og turbinoljer : utredning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) på oppdrag fra Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT)

Statens arbeidsmiljøinstitutt; Øvrebø, Steinar; Arbeidstilsynet

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Toksikologiske aspekter ved enkelte tungmetaller

Norseth, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 1972

Toksikologiske problemer til sjøs : foredrag holdt 29/1. 1972 på "Fellesmøte vedr. legetjenesten for sjømenn" 29/1-31/1.1972 i Bergen

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Plast som yrkeshygienisk problem : toksikologiske aspekter

Wermundsen, Børge

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Medisinske og toksikologiske aspekter ved eksposisjon for giftstoffer

Norseth, Tor

Publikasjoner Utgivelsesår 1968

Giftighet, helsemessige spørsmål : fordrag holdt 23/1-1968, under Veritas-møte 22/1-23/1-1968

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Helsefare ved produksjon og bruk av krom- kobber- arsen- (CCA)-impregnert trevirke

Ryberg, David; Haugen, Aage

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Referat fra international konferanse om organiske løsemidlers toksisitet : Stockholm 15.-19.10.84

Skyberg, Knut; Tvedt, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Toksikologi og industriprodukter

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Organiske løsemidler : toksikologiske og yrkesmedisinske aspekter

Kverneland, Asjørn; Norseth, Tor