Toksikologi

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Examination of nervous system effects and other health effects in tunnel workers exposed to acrylamide and N-methyloacrylamide in Romeriksporten, Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Nevropsykologiske, nevrofysiologiske og visuelle effekter blant arbeidstakere tidligere eksponert for akrylamid og N-methylolakrylamidholdige tetningsstoffer under tunnelarbeid

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Vurdering av helseeffekter ved eksponering for hydraulikkoljer/-væsker og turbinoljer : utredning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) på oppdrag fra Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT)

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Toksikologiske aspekter ved enkelte tungmetaller

Publikasjoner Utgivelsesår 1972

Toksikologiske problemer til sjøs : foredrag holdt 29/1. 1972 på "Fellesmøte vedr. legetjenesten for sjømenn" 29/1-31/1.1972 i Bergen

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Plast som yrkeshygienisk problem : toksikologiske aspekter

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Medisinske og toksikologiske aspekter ved eksposisjon for giftstoffer

Publikasjoner Utgivelsesår 1968

Giftighet, helsemessige spørsmål : fordrag holdt 23/1-1968, under Veritas-møte 22/1-23/1-1968

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Helsefare ved produksjon og bruk av krom- kobber- arsen- (CCA)-impregnert trevirke

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Referat fra international konferanse om organiske løsemidlers toksisitet : Stockholm 15.-19.10.84

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Toksikologi og industriprodukter

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Organiske løsemidler : toksikologiske og yrkesmedisinske aspekter