sykefravær

Side 7. oktober 2021

Arbeidsforhold av betydning for sykefravær

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Årsakene til sykefravær er sammensatte, men tidligere forskning har bekreftet at forhold på arbeidsplassen kan spi...

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Sykefravær i ulike bransjer : utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen (kortrapport)

Foss, Line; Skyberg, Knut

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Sykefravær i ulike bransjer : utvikling i sykefravær og uførhet i lys av individuelle faktorer og forhold ved arbeidsplassen

Foss, Line; Skyberg, Knut

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 : status og utviklingstrekk

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktaoverblikk : arbeidsmiljø og helse

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA) : hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften?

Foss, Line; Skyberg, Knut

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Rapport fra ekspertkonferanse om funksjonsvurdering 27.-28. januar 2003

Engbers, M.; Veiersted, Kaj Bo

Prosjekt 17. juni 2015

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for legemeldt sykefravær: En landsomfattende prospektiv studie.

Sykefravær er et aktuelt tema i den offentlige debatten og har fått økt oppmerksomhet i forskningen, særlig i kjølvannet av IA (Inkludere...

Avsluttet Prosjektperiode 2013 – 2016
Nyhet 10. mars 2015

Tilpasset arbeid letter retur til jobb, etter sykemelding for depresjon

Depresjon leder ofte til nedsatt funksjonsevne, og i mange sammenhenger også til sykemelding. En nylig publisert studie fra Arbetshälsoin...