Støvanalyser

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Nordisk interlaboratoriekontroll våren 1978 : metaller i urin og støv

Einvik, Torill; Gundersen, Nils

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

LTA-505 : prinsipp - anvendelse

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Biologiske faktorer, helserisiko

Eduard, Wijnand; Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Fordeling av muggsoppsporer og sporaggregater i filterprøver analysert med scanning elektronmikroskopi : appendiks ved Odd Aalen

Eduard, Wijnand; Aalen, Odd O.

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Utfyllende beregninger og kommentar til en undersøkelse av Casellasykloner for bestemmelse av respirabelt kvarts- og silisiumkarbidstøv

Jahr, Jørgen

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Fluoridtap ved ekstraksjon av støvfiltre for analyse av både tjærestoffer og fluorid i prøver fra hallatmosfæren i aluminiumverk

Rob, J.; Jahr, Jørgen; Berntsen, A.; Kroslid, D.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1984

Application of x-ray diffraction in occupational health

Bye, Erik

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Karakterisering av støv i silisiumkarbidindustrien

Bye, Erik; Eduard, Wijnand; Solvang, Steinar; Jacobsen, John

Publikasjoner Utgivelsesår 1984

Forekomst av fibre i silisiumkarbidindustrien : eksponering og helserisiko

Bye, Erik

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Analyse av støv fra Heklas utbrudd, august 1980

Bye, Erik

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Nordisk interlaboratoriekontroll for undersøkelse av rutinemetoder ved bestemmelse av metaller i urin og støv : del 2

Einvik, Torill; Thomassen, Yngvar