støv

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Kornbønders arbeidsmiljø : kornstøv : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Støv - helseskade

Ukjent

Publikasjoner Utgivelsesår 1998

Inneklima på kontoret : hjelper støvsanerende tiltak?

Skulberg, Knut R.; Skyberg, Knut; Eduard, Wijnand; Kruse, Kristian; Huser, Per Ole; Kjuus, Helge

Publikasjoner Utgivelsesår 1993

Målinger av støv- og gasseksponering under bygging av Tromsøysund-tunnelen

Søstrand, Per

Publikasjoner Utgivelsesår 1988

Støv og helseproblemer for kornprodusenter : Eduard, W

Eduard, Wijnand

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Aerosoler i arbeidsatmosfære : støv, røyk og tåke

Jahr, Jørgen

Publikasjoner Utgivelsesår 1981

Rapport fra en studietur til Medical Research Council, Pneumoconiosis Unit, Penarth, Wales, 8. mars - 4. april 1981

Skaug, Vidar

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Analyse av støv fra Heklas utbrudd, august 1980

Bye, Erik

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Arbeidsplassundersøkelse ved Thune-Eureka A/S, Lier

Bruun, Rønnaug; Eduard, Wijnand; Thorud, Syvert

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Støv og røyk fra arbeidsatmosfære : revidert august 1981 og april 1987

Jahr, Jørgen

Prosjekt 26. februar 2015

Respiratoriske og inflammatoriske luftveiseffekter hos sagbruksarbeidere som følge av eksponeringer for trestøv, bioaerosoler og terpener i norske sagbruk

Sagbruksarbeidere eksponeres for flere luftbårne forurensninger, inkludert trestøv, terpener, mikroorganismer og harpikssyrer.

Avsluttet Prosjektperiode 2012 – 2017