Statistikker

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 : status og utviklingstrekk

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning : basert på data fra European Working Conditions Survey

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse