søvn

Nyhet 26. november 2021

Flykaptein: – Det er vanskelig å vurdere egen våkenhet

Mangel på søvn og hvile er et utbredt helseproblem blant skiftarbeidere. Flykaptein Kristin Lund har kjent på farene utmattelse kan skape...

Side 12. oktober 2021

Mobbing og søvnproblem

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Å bli utsett for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben, aukar risikoen for å få alvorlege søv...

Nyhet 11. november 2016

Skiftarbeid, søvn og smerte

Langvarige smerter og søvnproblemer er vanlige i den generelle befolkningen. Flere studier antyder en gjensidig sammenheng mellom søvnpro...

Nyhet 18. juni 2015

Kan mangel på søvn gi smerter i muskler og ledd?

Den direkte sammenhengen mellom skiftearbeid og smerter i muskler og ledd bør undersøkes, sier STAMI-forsker på internasjonal forskningsk...

Prosjekt 26. februar 2015

Skiftarbeid, søvn og helse blant offshore-arbeidere. En longitudinell studie.

Det er begrenset kunnskap om virkninger av skiftarbeid og nattarbeid for sikkerhet, yteevne og helse. Det skyldes delvis at fagfeltet er ...

Avsluttet Prosjektperiode 2009 – 2015