sopp

Nyhet 17. februar 2022

Høge nivå av sopp og bakteriar i avfallsanlegg

Dei tilsette på anlegg som sorterer avfallet vi kastar i søpla heime, blir eksponerte for høge nivå av sopp og bakteriar, viser ein ny ST...

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Kornbønders arbeidsmiljø : kornstøv : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Prosjekt 27. februar 2015

Sopp, mykotoksiner og endotoksiner i grisefjøs

Moderne grisoppdrett i lukkede binger med høy dyretetthet kan føre til dårlig luftkvalitet som kan påvirke både gris og bonde. Mykotoksin...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2022
Prosjekt 26. februar 2015

Sopp i inneluft: forekomst og toksiske egenskaper av viable og ikke viable sporer, hyfer og fragmenter

Soppsporer har fått mye oppmerksomhet som mulig årsak til helseproblemer i innemiljø med fuktskader. Undersøkelser viser at sopp kan skad...

Avsluttet Prosjektperiode 2010 – 2018