Sanering

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Asbestsanering - etterkontroll

Olaisen, Sissel; Lunde, E.; Skogstad, Asbjørn; Haraldsen, Mette

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Asbest i bygninger : helserisikovurdering, prøvetaking, analyse og kontroll ved asbestsanering

Skaug, Vidar; Skogstad, Asbjørn