Psykososialt arbeidsmiljø

Side 12. oktober 2021

Mobbing og søvnproblem

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Å bli utsett for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben, aukar risikoen for å få alvorlege søv...

Side 27. september 2021

Digitalisering og ny teknologi: effekter på arbeidsmiljø og helse

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Bruk av digitale plattformer, digitale kommunikasjonsformer og sosiale media har endret måten vi utfører og organi...

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Organisatorisk arbeidsmiljø : delrapport

Sterud, Tom; Eiken, Trine; Grimsrud, Tom K.; Tynes, Tore; Aasnæss, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Psykososialt arbeidsmiljø : delrapport

Eiken, Trine; Tynes, Tore; Grimsrud, Tom K.; Sterud, Tom; Aasnæss, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 : status og utviklingstrekk

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktaoverblikk : arbeidsmiljø og helse

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA) : hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften?

Foss, Line; Skyberg, Knut