PAH

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Kartlegging av PAH ved Mosal aluminium, Lista Aluminiumsverk

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

PAH-eksponering ved produksjon og legging av asfalt og oljegrus

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Kartlegging av PAH ved massefabrikken, Elkem-Spigerverket A/S, Fiskaa Verk

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Kartlegging av PAH ved råjernverket, Norsk Jernverk A/S

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Kartlegging av PAH ved A/S Norsk Koksverk, Mo i Rana

Publikasjoner Utgivelsesår 1997

PAH-eksponering ved Elkem ASA Carbon : biomarkører som eksponeringsindikator for PAH

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Polycycliske aromatiske hydrokarboner : eksponeringsmålinger ved A/S Årdal og Sunndal Verk, Årdal

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

PAH og arbeidsmiljø ved massefabrikken Elkem a/s Carbon

Publikasjoner Utgivelsesår 1984

Interkalibrering av polysykliske aromatiske hydrokarboner : III

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Interkalibrering av polysykliske aromatiske hydrokarboner : II

Publikasjoner Utgivelsesår 1976

Kartlegging av PAH ved A/S Årdal og Sunndal Verk, Sunndalsøra

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Paralellfiltre fra arbeidsatmosfæren i aluminiumsindustrien for interlaboratoriekontroll av analyse på PAH og fluorid

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Polysykliske aromatiske hydrokarboner : eksponeringsmålinger ved Norsk Koksverk A/S, Mo i Rana, oktober 1979

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Polysykliske aromatiske hydrokarboner : eksponeringsmålinger ved Norsk Koksverk A/S, Mo i Rana