Organisatorisk arbeidsmiljø

Side 27. september 2021

Digitalisering og ny teknologi: effekter på arbeidsmiljø og helse

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Bruk av digitale plattformer, digitale kommunikasjonsformer og sosiale media har endret måten vi utfører og organi...

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Organisatorisk arbeidsmiljø : delrapport

Sterud, Tom; Eiken, Trine; Grimsrud, Tom K.; Tynes, Tore; Aasnæss, Steinar