Norge

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Trender i arbeidslivet

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse - NOA : sluttrapport fase 2, desember 2005

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Yrke og kreft i Norge

Eggen, Tone; Lenvik, Kåre; Grimsrud, Tom K.; Kjærheim, Kristina; Aagestad, Cecilie; Tynes, Tore