mykotoksiner

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Kornbønders arbeidsmiljø : kornstøv : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Prosjekt 27. februar 2015

Sopp, mykotoksiner og endotoksiner i grisefjøs

Moderne grisoppdrett i lukkede binger med høy dyretetthet kan føre til dårlig luftkvalitet som kan påvirke både gris og bonde. Mykotoksin...

Pågående Prosjektperiode 2013 – 2022