Muskel-skjelettsykdommer

Side 21. april 2022

Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Muskel- og skjelettplager står for den største andelen av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og va...

Side 4. april 2022

Å jobbe med armene løftet kan gi skulderplager

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Det er en sammenheng mellom skulderlidelser og arbeid med armene over skulderhøyde.

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Postural load and the development of musculoskeletal illness

Aarås, Arne; Arbeidsfysiologisk seksjon