Muskel-skjelettplager

Side 21. april 2022

Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Muskel- og skjelettplager står for den største andelen av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og va...

Side 4. april 2022

Å jobbe med armene løftet kan gi skulderplager

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Det er en sammenheng mellom skulderlidelser og arbeid med armene over skulderhøyde.

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Arbeid som årsak til muskel-skjelettlidelser : kunnskapsstatus 2008

Knardahl, Stein; Veiersted, Kaj Bo; Medbø, Jon Ingulf; Matre, Dagfinn; Jensen, Jørgen; Pedersen, Linda M.; Strøm, Vegard; Gjerstad, Johannes; Jebens, Einar; Wærsted, Morten

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Muskel- og skjelettsmerter : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt