mobbing

Side 12. oktober 2021

Mobbing og søvnproblem

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Å bli utsett for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben, aukar risikoen for å få alvorlege søv...

Nyhet 27. mai 2019

Ny doktorgrad: Genetikk og effekten av mobbing

Mobbing på arbeidsplassen er en form for sosialt stress som kan gi opphav til angst, hjelpeløshet og smerte. Denne avhandlingen adressere...