Mineralfibre

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Cancerogenitet av "asbest" og fibrøse materialer : bibliografisk oversikt

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Risiko i samband med innånding av syntetiske mineralske fibre

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Helsemessige aspekter ved bruk av asbest - alternative erstatningsmaterialer

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Aktuelle artikler om arbeidsmiljø

Skaug, Vidar; Nesland, Jan M.

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Asbest i bygninger : helserisikovurdering, prøvetaking, analyse og kontroll ved asbestsanering

Skaug, Vidar; Skogstad, Asbjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Utfyllende beregninger og kommentar til en undersøkelse av Casellasykloner for bestemmelse av respirabelt kvarts- og silisiumkarbidstøv

Jahr, Jørgen

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Etter asbest, hva så? : foredrag holdt ved NTNF's seminar "Forskning om kjemisk helserisiko" 30. april 1985

Gylseth, Bjørn; Forskning om kjemisk helserisiko (1985 : Oslo)

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Karakterisering av støv i silisiumkarbidindustrien

Bye, Erik; Eduard, Wijnand; Solvang, Steinar; Jacobsen, John

Publikasjoner Utgivelsesår 1984

Forekomst av fibre i silisiumkarbidindustrien : eksponering og helserisiko

Bye, Erik

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Syntetiske mineralfibre : måletekniske og helsemessige aspekter

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Man-made mineral fibres (MMMF) : måling av fibereksponering ved Elkem-Spigerverket A/S, Moss og Larvik fabrikker

Edholm, Grete; Gylseth, Bjørn; Nicholson, David G.

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Man-made mineral fibre survey at Elkem-Rockwool A/S, Larvik

Edholm, Grete; Ophus, Egil M.; Gylseth, Bjørn; Nicholson, David G.

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Man-made mineral fibre survey at Elkem-Rockwool A/S, Moss

Edholm, Grete; Gylseth, Bjørn; Nicholson, David G.