Mangan

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Helseundersøkelse av manganeksponerte i smelteverk : en tverrsnittsundersøkelse

Ellingsen, Dag G.; Bast-Pettersen, Rita; Hetland, Siri M.; Thomassen, Yngvar