luftveier

Prosjekt 26. februar 2015

Respiratoriske og inflammatoriske luftveiseffekter hos sagbruksarbeidere som følge av eksponeringer for trestøv, bioaerosoler og terpener i norske sagbruk

Sagbruksarbeidere eksponeres for flere luftbårne forurensninger, inkludert trestøv, terpener, mikroorganismer og harpikssyrer.

Avsluttet Prosjektperiode 2012 – 2017