Levekår

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Arbeidsmiljø og helse : slik norske yrkesaktive opplever det

Tynes, Tore; Grimsrud, Tom K.; Eiken, Trine; Sterud, Tom; Aasnæss, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 : status og utviklingstrekk

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning : basert på data fra European Working Conditions Survey

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse