Kvikksølv

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Kvikksølvmålinger hos ansatte med tilknytning til oljebransjen : Woldbæk, T., Grimstad, S. T., Kjuus, H

Woldbæk, Torill; Grimstad, Sven Tore; Kjuus, Helge

Publikasjoner Utgivelsesår 1975

Undersøkelse av kvikksølvinnhold i blod fra norske hobbyfiskere

Ebbestad, U.; Gundersen, Nils

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Veiledning for arbeid med metallisk kvikksølv

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1968

Veiledning for personer som arbeider med Van Slyke eller annen apparatur fylt med kvikksølv

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1970

Tannteknikernes arbeidsforhold : helsevern, yrkesrisiko m.m. : foredrag holdt 25/11 1970

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1968

Kvikksølvforgiftning og kvikksølvbestemmelser : forelesning holdt 6. mars 1968 på 6. fortsettelseskurs i klinisk kjemi, Oslo

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1999

Kartlegging av helseeffekter blant kvikksølveksponerte kloralkaliarbeidere ved Borregaard fabrikker i Sarpsborg

Ellingsen, Dag G.; Efskind, Jon

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Analyse av kvikksølv i biologiske prøver som eksponeringskontroll

Gundersen, Nils; Mowé, Gunnar

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Kvikksølveksponering i oljeindustrien : poster, 34. Nordiske yrkeshygieniske møte

Wandel, Nils; Madsø, Lene

Publikasjoner Utgivelsesår 1984

Kartlegging og kontroll av kvikksølveksponering i oljeindustrien

Levy, Finn; Wandel, Nils

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Kontroll av kvikksølvopptak ved distriktstannklinikker

Levy, Finn; Wandel, Nils; Selstad, John

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Sammenheng mellom kvikksølveksponering og urinutskillelse : gjennomgang av en del nyere litteratur

Wandel, Nils; Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Kvikksølveksponering ved dentallaboratorier

Lie, Arve; Gundersen, Nils

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Kvikksølveksponering ved tannlegekontorer

Lie, Arve; Gundersen, Nils

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Kvikksølveksponering ved dentallaboratorier

Lie, Arve; Gundersen, Nils

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Kontroll av kvikksølveksponering hos personale i Oslo Kommune, Tannpleien

Gundersen, Nils; Lothe, T.; Olsen, H.

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Kvikksølv i urin hos operatører ved gassrenseanlegget i Norzink's svovelsyrefabrikk i årene 1975-1978

Gundersen, Nils; Strømsnes, Per