kunnskapsoppsummeringer

Side 25. oktober 2021

Arbeidsmiljørådet

En podkast for kunnskapsbaserte diskusjoner om arbeidsmiljø.

Side 12. oktober 2021

Mobbing og søvnproblem

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Å bli utsett for langvarig trakassering eller sosial ekskludering på jobben, aukar risikoen for å få alvorlege søv...

Nyhet 8. oktober 2021

STAMI satsar på kunnskapsoppsummeringar om arbeidsmiljø

«Forsking viser…», kan vi ofte lese på nett og i aviser. At ein får ryggplager av tunge løft, at sosiale medium gjer oss meir stressa ell...

Side 7. oktober 2021

Arbeidsforhold av betydning for sykefravær

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Årsakene til sykefravær er sammensatte, men tidligere forskning har bekreftet at forhold på arbeidsplassen kan spi...

Side 27. september 2021

Digitalisering og ny teknologi: effekter på arbeidsmiljø og helse

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Bruk av digitale plattformer, digitale kommunikasjonsformer og sosiale media har endret måten vi utfører og organi...

Side 15. september 2021

Hjemmekontor, helse og arbeidsmiljø

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Hva skjer med helse og arbeidsmiljø når bruken av hjemmekontor øker?

Side 12. mai 2021

Systematiske kunnskapsoppsummeringer

STAMI publiserer systematiske kunnskapsoppsummeringer om sammenhenger mellom arbeidsmiljø, sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Ved å ...