Kuldeeksponering

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Utredning om virkninger av arbeid i kalde omgivelser

Knardahl, Stein; Medbø, Jon Ingulf (medforfatter); Strøm, Vegard (medforfatter); Jebens, Einar (medforfatter)