Konsentrasjon

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Karakterisering av eksponering for ultrafine partikler i elektrolysehaller ved produksjon av primæraluminium : HAPPA - Delrapport nr 1

Koch, Wolfgang; Dunkhorst, Wilhelm; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter; Ellingsen, Dag G.; Jordbekken, Lars; Drabløs, Per A.