Kjemisk eksponering

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig d...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Kjemisk eksponering og effekter på luftveiene blant profesjonelle skismørere

Publikasjoner Utgivelsesår 1970

Tannteknikernes arbeidsforhold : helsevern, yrkesrisiko m.m. : foredrag holdt 25/11 1970