Kjemisk eksponering

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Kjemisk eksponering og effekter på luftveiene blant profesjonelle skismørere

Daae, Hanne Line; Ellingsen, Dag G.; Olsen, Raymond; Hersson, Merete; Thorud, Syvert; Freberg, Baard Ingegerdsson; Molander, Pål

Publikasjoner Utgivelsesår 1970

Tannteknikernes arbeidsforhold : helsevern, yrkesrisiko m.m. : foredrag holdt 25/11 1970

Wülfert, Karl