Inneklima

Publikasjoner Utgivelsesår 1969

Gulvrengjøring : arbeidsbelastning og rengjøringseffekt ved bruk av våtvask og tørrmopp : sammendrag av hovedrapporten

Hellstrøm, Bjørn; Jahr, Jørgen; Greger, Ingrid

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Inneklimaet og arbeidsmiljøet : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 1998

Inneklima på kontoret : hjelper støvsanerende tiltak?

Skulberg, Knut R.; Skyberg, Knut; Eduard, Wijnand; Kruse, Kristian; Huser, Per Ole; Kjuus, Helge

Publikasjoner Utgivelsesår 1993

Syke bygg syndromet : et forkjært begrep?

Lenvik, Kåre

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Quality of the indoor environment : reiserapport fra en konferanse i Aten 27.-30. april 1992

Lenvik, Kåre

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Indoor air '90 : reiserapport

Lenvik, Kåre

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Aktuelle artikler om arbeidsmiljø

Skaug, Vidar; Nesland, Jan M.

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Opplevelse av helse og miljø på norske ikke-industrielle arbeidsplasser : resultater fra spørreundersøkelser

Lenvik, Kåre

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Inneklima : en orientering om klimafaktorer og forurensninger

Lenvik, Kåre; Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1988

Helseforhold ved kontorarbeidsplasser : en undersøkelse over sammenhengen mellom belastningssymptomer fra øyne og muskulatur i relasjon til bruk av skjermterminaler og tradisjonelle kontormaskiner

Levy, Finn; Ramberg, Ingrid Greger; Ekenes, Asbjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1988

Luftionisering og mikroklimaforskning i Ungarn : rapport fra en studiereise til Budapest

Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Sykdommer assosiert med bygninger : foredrag holdt ved seminaret "Det sunda huset" Stockholm 31/3-1/4-87

Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Inneklima : en orientering om klimafaktorer og forurensninger

Lenvik, Kåre; Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Organiske forurensninger i inneklima : utprøving av metoder

Lindstrøm, Heidi; Barstad, Harald

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Termiske klimamålinger ved St.Hanshjemmet alders- sykehjem

Olaisen, Sissel

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Inneklima : litteraturreferanser

Lenvik, Kåre

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Inneklima : en orientering om klimafaktorer og forurensninger

Lenvik, Kåre; Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Inneklima : en orientering om klimafaktorer og forurensninger

Lenvik, Kåre; Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Inneklima : litteraturreferanser

Lenvik, Kåre

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Inneklima : - et forskningsseminarium Esbo, Finland 6.-7. mai 1983

Levy, Finn