Inneklima

Publikasjoner Utgivelsesår 1969

Gulvrengjøring : arbeidsbelastning og rengjøringseffekt ved bruk av våtvask og tørrmopp : sammendrag av hovedrapporten

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Inneklimaet og arbeidsmiljøet : faktaark

Publikasjoner Utgivelsesår 1998

Inneklima på kontoret : hjelper støvsanerende tiltak?

Publikasjoner Utgivelsesår 1993

Syke bygg syndromet : et forkjært begrep?

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Quality of the indoor environment : reiserapport fra en konferanse i Aten 27.-30. april 1992

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Indoor air '90 : reiserapport

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Aktuelle artikler om arbeidsmiljø

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Opplevelse av helse og miljø på norske ikke-industrielle arbeidsplasser : resultater fra spørreundersøkelser

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Inneklima : en orientering om klimafaktorer og forurensninger

Publikasjoner Utgivelsesår 1988

Helseforhold ved kontorarbeidsplasser : en undersøkelse over sammenhengen mellom belastningssymptomer fra øyne og muskulatur i relasjon til bruk av skjermterminaler og tradisjonelle kontormaskiner

Publikasjoner Utgivelsesår 1988

Luftionisering og mikroklimaforskning i Ungarn : rapport fra en studiereise til Budapest

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Sykdommer assosiert med bygninger : foredrag holdt ved seminaret "Det sunda huset" Stockholm 31/3-1/4-87

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Inneklima : en orientering om klimafaktorer og forurensninger

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Organiske forurensninger i inneklima : utprøving av metoder

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Termiske klimamålinger ved St.Hanshjemmet alders- sykehjem

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Inneklima : litteraturreferanser

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Inneklima : en orientering om klimafaktorer og forurensninger

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Inneklima : en orientering om klimafaktorer og forurensninger

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Inneklima : litteraturreferanser

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Inneklima : - et forskningsseminarium Esbo, Finland 6.-7. mai 1983