Inkluderende arbeidsliv

Nyhet 1. oktober 2021

– Vi må løfte blikket i debatten om arbeidslivet i framtida

Etter halvanna år med meir heimekontor og fjernarbeid enn før, har vi hatt mange diskusjonar om fordelar og ulemper med slike løysingar. ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Utvikling i sykefravær og andre helsedata før og etter avtalen om Inkluderende arbeidsliv (IA) : hvordan samspiller individuelle faktorer med forhold ved bedriften?

Foss, Line; Skyberg, Knut

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Bedriftsfysioterapeutens medvirkning til det inkluderende arbeidsliv

Gudding, Inger Helene; Lie, Arve (medforf.)

Publikasjoner Utgivelsesår 2004

Bedriftshelsetjenestens rolle i det inkluderende arbeidsliv

Lie, Arve; Gudding, Inger Helene; Bjørnstad, Odd; Aasnæss, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø : 3 parter - 2 bransjer - 1 mål : Oppfølgingsundersøkelse: Sykehjemssektoren

Hauge, Lars Johan; Skorstad, Monica Haune; Lau, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

HMS og IA: To sider av samme sak? : En evaluering av prosjektet "3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø" 3 parter, 2 bransjer, 1 mål

Jacobsen, Kirsti; Moland, Leif E.; Pettersen, Terje

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø : 3 parter - 2 bransjer - 1 mål : Oppfølgingsundersøkelse: Kjøttindustrien

Hauge, Lars Johan; Lau, Bjørn; Skorstad, Monica Haune

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Hva blir bedriftshelsetjenestens rolle i ”Det Inkluderende Arbeidsliv”? Foreløpig rapport

Lie Arve; Gudding, Inger Helene; Bjørnstad, Odd; Aasnæss, Steinar