hjemmekontor

Nyhet 1. oktober 2021

– Vi må løfte blikket i debatten om arbeidslivet i framtida

Etter halvanna år med meir heimekontor og fjernarbeid enn før, har vi hatt mange diskusjonar om fordelar og ulemper med slike løysingar. ...

Side 15. september 2021

Hjemmekontor, helse og arbeidsmiljø

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Hva skjer med helse og arbeidsmiljø når bruken av hjemmekontor øker?