Helseeffekter

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Arbeidstid og helse : en systematisk litteraturstudie

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg : resultatrapport

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Examination of nervous system effects and other health effects in tunnel workers exposed to acrylamide and N-methyloacrylamide in Romeriksporten, Norway

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Nevropsykologiske, nevrofysiologiske og visuelle effekter blant arbeidstakere tidligere eksponert for akrylamid og N-methylolakrylamidholdige tetningsstoffer under tunnelarbeid

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Genetikk og kjemisk helsefare : samspill mellom gener og miljø, hva betyr dette samspillet for utvikling av sykdom? : faktaark

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Inneklimaet og arbeidsmiljøet : faktaark

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Helsemessige aspekter ved bruk av asbest - alternative erstatningsmaterialer

Publikasjoner Utgivelsesår 1973

Gasser og damper

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Sjøfolk i kjemikaliefart : kjemiske, miljø- og helseproblemer blant mannskap på skip som frakter flytende kjemikalier i bulk

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Helsefare ved produksjon og bruk av krom- kobber- arsen- (CCA)-impregnert trevirke

Publikasjoner Utgivelsesår 1991

Helse- og arbeidsforhold ved behandling av kommunalt avløpsvann

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Helse- og arbeidsforhold ved behandling av kommunalt avløpsvann : forprosjektrapport

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Kjemisk arbeidsmiljø og helserisiko ved legging av asfaltdekker : Norset, T., Waage, J., Dale, I

Publikasjoner Utgivelsesår 1988

Støv og helseproblemer for kornprodusenter : Eduard, W

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Løsemidler og helseskader ved vulkaniseringsarbeid : en arbeidsplasskasuistikk

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Trestøv : helseeffekter

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Helseeffekter av muggsoppsporer og trestøv i to sorterverk og innflytelse av driftsbetingelser på eksponeringen