Helseeffekter

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Arbeidstid og helse : en systematisk litteraturstudie

Lie, Jenny-Anne Sigstad; Gulliksen, Eigil; Bast-Pettersen, Rita; Skogstad, Marit; Tynes, Tore; Wagstaff, Anthony S.

Publikasjoner Utgivelsesår 2006

Kartlegging av helserisiko ved arbeid på komposteringsanlegg : resultatrapport

Heldal, Kari Kulvik; Madsø, Lene; Huser, Per Ole; Kruse, Kristian; Seberg, Elianne

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner

Heldal, Kari Kulvik; Madsø, Lene; Huser, Per Ole

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Examination of nervous system effects and other health effects in tunnel workers exposed to acrylamide and N-methyloacrylamide in Romeriksporten, Norway

Kjuus, Helge; Goffeng, Lars Ole; Heier, Mona Skard

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Nevropsykologiske, nevrofysiologiske og visuelle effekter blant arbeidstakere tidligere eksponert for akrylamid og N-methylolakrylamidholdige tetningsstoffer under tunnelarbeid

Goffeng, Lars Ole; Kjuus, Helge; Heier, Mona Skard; Ulvestad, Bente; Alvestrand, Monica; Skaug, Vidar; Sjöholm, Hans; Sørensen, Kjell Aage

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Genetikk og kjemisk helsefare : samspill mellom gener og miljø, hva betyr dette samspillet for utvikling av sykdom? : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Inneklimaet og arbeidsmiljøet : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Helsemessige aspekter ved bruk av asbest - alternative erstatningsmaterialer

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1973

Gasser og damper

Wermundsen, Børge

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Sjøfolk i kjemikaliefart : kjemiske, miljø- og helseproblemer blant mannskap på skip som frakter flytende kjemikalier i bulk

Mowé, Gunnar; Simonsen, Ole Riis; Wermundsen, Børge

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Helsefare ved produksjon og bruk av krom- kobber- arsen- (CCA)-impregnert trevirke

Ryberg, David; Haugen, Aage

Publikasjoner Utgivelsesår 1991

Helse- og arbeidsforhold ved behandling av kommunalt avløpsvann

Heldal, Kari Kulvik; Melbostad, Erik; Tvedt, Bjørn; Eduard, Wijnand; Skogstad, Asbjørn; Søstrand, Per; Bye, Erik

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Helse- og arbeidsforhold ved behandling av kommunalt avløpsvann : forprosjektrapport

Heldal, Kari Kulvik; Barstad, Harald; Skogstad, Asbjørn; Eduard, Wijnand; Tynes, Tore; Tvedt, Bjørn; Melbostad, Erik; Bye, Erik; Sandven, P.; Lassen, J.

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Kjemisk arbeidsmiljø og helserisiko ved legging av asfaltdekker : Norset, T., Waage, J., Dale, I

Norseth, Tor; Waage, Jostein; Dale, Inge

Publikasjoner Utgivelsesår 1988

Støv og helseproblemer for kornprodusenter : Eduard, W

Eduard, Wijnand

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Løsemidler og helseskader ved vulkaniseringsarbeid : en arbeidsplasskasuistikk

Berge, Steinar R.; Stabell, Kirsten E.

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Trestøv : helseeffekter

Levy, Finn

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Helseeffekter av muggsoppsporer og trestøv i to sorterverk og innflytelse av driftsbetingelser på eksponeringen

Eduard, Wijnand; Levy, Finn