Helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Ikke-yrkesaktive i Norge: i et yrkes- og helseperspektiv

Aagestad, Cecilie; Sterud, Tom; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Arbeidsmiljø og helse : slik norske yrkesaktive opplever det

Tynes, Tore; Grimsrud, Tom K.; Eiken, Trine; Sterud, Tom; Aasnæss, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 : status og utviklingstrekk

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktaoverblikk : arbeidsmiljø og helse

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse