HAPPA-prosjektet

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Høyanger

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport Hydro Aluminium Sunndal

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for oppfylging ved Hydro Aluminium Karmøy

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Sør-Norge Aluminium

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Karmøy

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Årdal

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Elkem Aluminium Mosjøen

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Elkem Aluminium Lista

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponering for beryllium ved produksjon av primær aluminium

Thomassen, Yngvar; Dahl, Kari; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : samlerapport for prosjektet "kartlegging av yrkeseksponering av betydning for utvikling av hallastma ved produksjon av primæraluminium" (HAPPA)

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar