Genetikk

Nyhet 27. mai 2019

Ny doktorgrad: Genetikk og effekten av mobbing

Mobbing på arbeidsplassen er en form for sosialt stress som kan gi opphav til angst, hjelpeløshet og smerte. Denne avhandlingen adressere...

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Genetikk og kjemisk helsefare : samspill mellom gener og miljø, hva betyr dette samspillet for utvikling av sykdom? : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Aktuelle artikler om arbeidsmiljø

Skaug, Vidar; Nesland, Jan M.