Evalueringer

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

HMS og IA: To sider av samme sak? : En evaluering av prosjektet "3-2-1 Sammen for et godt arbeidsmiljø" 3 parter, 2 bransjer, 1 mål

Jacobsen, Kirsti; Moland, Leif E.; Pettersen, Terje

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Evluering av Statens arbeidsmiljøinstitutt : rapport fra evalueringskomiteen

Fallentin, Børge; Skerfving, Staffan; Åstrand, Irma; Lerche, Christian; Hauglin, Otto