Eksponeringskartlegging

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Høyanger

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport Hydro Aluminium Sunndal

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for oppfylging ved Hydro Aluminium Karmøy

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Sør-Norge Aluminium

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Karmøy

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Årdal

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Elkem Aluminium Mosjøen

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Elkem Aluminium Lista

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponering for beryllium ved produksjon av primær aluminium

Thomassen, Yngvar; Dahl, Kari; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Retrospective exposure assessment in the Norwegian offshore petroleum industry : a seminar adressing the methods and challenges of retrospective exposure assessment

Bakke, Berit; Thorud, Syvert (medf.); Eduard, Wijnand (medf.)

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Kartlegging av helse og eksponeringsforhold ved renseanlegg og pumpestasjoner

Heldal, Kari Kulvik; Madsø, Lene; Huser, Per Ole

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Eksponeringskartlegging av bioaerosoler og gasser ved Hera Vekst sitt biogass- og komposteringsanlegg på Elverum

Kruse, Kristian; Heldal, Kari Kulvik; Eduard, Wijnand

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Lungefunksjon og eksponering for nikotin blant ansatte før og etter innføring av røykfrie serveringssteder

Ellingsen, Dag G.

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : samlerapport for prosjektet "kartlegging av yrkeseksponering av betydning for utvikling av hallastma ved produksjon av primæraluminium" (HAPPA)

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Man-made mineral fibres (MMMF) : måling av fibereksponering ved Elkem-Spigerverket A/S, Moss og Larvik fabrikker

Edholm, Grete; Gylseth, Bjørn; Nicholson, David G.

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Man-made mineral fibre survey at Elkem-Rockwool A/S, Larvik

Edholm, Grete; Ophus, Egil M.; Gylseth, Bjørn; Nicholson, David G.

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Man-made mineral fibre survey at Elkem-Rockwool A/S, Moss

Edholm, Grete; Gylseth, Bjørn; Nicholson, David G.