Eksponering

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Kartlegging av negldesigneres yrkeseksponering for løsemidler

Gjølstad, Merete; Thorud, Syvert; Molander, Pål

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Karakterisering av eksponering for ultrafine partikler i elektrolysehaller ved produksjon av primæraluminium : HAPPA - Delrapport nr 1

Koch, Wolfgang; Dunkhorst, Wilhelm; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter; Ellingsen, Dag G.; Jordbekken, Lars; Drabløs, Per A.

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Helseundersøkelse av manganeksponerte i smelteverk : en tverrsnittsundersøkelse

Ellingsen, Dag G.; Bast-Pettersen, Rita; Hetland, Siri M.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Eksponering og obstruktiv lungesykdom hos anleggsarbeidere : en epidemiologisk studie

Ulvestad, Bente; Bakke, Berit; Eduard, Wijnand; Woldbæk, Torill; Skogstad, Asbjørn; Thorud, Syvert; Kruse, Kristian

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Prøvetaking :hvordan måle kjemiske eksponeringer i arbeidslivet : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Utredning om virkninger av arbeid i kalde omgivelser

Knardahl, Stein; Medbø, Jon Ingulf (medforfatter); Strøm, Vegard (medforfatter); Jebens, Einar (medforfatter)

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Miljøgifter og nanomaterialer i arbeidsmiljøet

Johnsen, Helge; Skaug, Vidar; Løvseth, Eva kristin; Thomassen, Yngvar; Thorud, Syvert; Øvrebø, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Yrke og kreft i Norge

Eggen, Tone; Lenvik, Kåre; Grimsrud, Tom K.; Kjærheim, Kristina; Aagestad, Cecilie; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Helserisiko ved innånding av bioprotein produsert ved hjelp av Nordsjøgass som energikilde : rapport fra en etterundersøkelse utført 2007

Eduard, Wijnand; Skogstad, Marit; Heldal, Kari Kulvik; Sikkeland, Liv Ingunn Bjoner; Kongerud, Johny; Øvstebø, Reidun; Haug, Kari Bente Foss; Kierulf, Peter

Publikasjoner Utgivelsesår 1999

Kartlegging av kuldemedier i kuldemontørers arbeidsmiljø

Ellingsen, Dag G.; Gjølstad, Merete; Thorud, Syvert; Espeland, Oscar; Evenseth, Harald; Nordby, Karl-Christian; Skaugset, Nils Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 1993

Målinger av støv- og gasseksponering under bygging av Tromsøysund-tunnelen

Søstrand, Per

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Løsemiddeleksponering ved reparasjon av bensinpumper

Thorud, Syvert; Brendeford, Margrethe; Gjølstad, Merete; Olaisen, Sissel; Lunde, E.