Brannmenn

Prosjekt 9. desember 2021

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking: eksponering, sykdom og forebyggende tiltak (HERO BRANN)

Brannkonstablers eksponering for kreftfremkallende stoffer og varme i forbindelse med øvelsesbranner ved bruk av dagens og neste generasj...

Pågående Prosjektperiode 2019 – 2023
Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Fysisk funksjonsbelastning : - innsatspersonell Statoil

Christensen, Rigmor; Medbø, Jon Ingulf; Hallén, Jostein; Melbostad, Erik; Sejersted, Ole M.

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Fysisk funksjonsbelastning : innsatspersonell Statoil : et forprosjekt

Christensen, Rigmor; Hallén, Jostein; Medbø, Jon Ingulf; Waage, Jostein; Røyneland, O.; Sejersted, Ole M.