Bedriftshelsetjeneste

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Bedriftshelsetjenesten og helsearbeid i virksomheter : et fokus på tjenester til bedriftene innen områdene ernæring, fysisk aktivitet, røyking og alkohol

Bjørnstad, Odd

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Bedriftsfysioterapeutens medvirkning til det inkluderende arbeidsliv

Gudding, Inger Helene; Lie, Arve (medforf.)

Publikasjoner Utgivelsesår 2004

Bedriftshelsetjenestens rolle i det inkluderende arbeidsliv

Lie, Arve; Gudding, Inger Helene; Bjørnstad, Odd; Aasnæss, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Evaluering av Statens grunnkurs for verne- og helsepersonale

Lie, Arve; Gudding, Inger Helene; Bjørnstad, Odd; Svartis, Arne; Pettersen, Terje

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Kvalitet i bedriftshelsetjenesten : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene : et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet

Bjørnstad, Odd; Lie, Arve; Sletmo, Ken; Høiback, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Mekling : En systematisk metode for å løse konflikter

Jacobsen, Kirsti; Austad, Annik Apall

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene : et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet

Bjørnstad, Odd; Lie, Arve; Sletmo, Ken; Høiback, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 1967

Rammen om bedriftsykepleiernes arbeid : foredrag holdt 2 juni 1967, Norsk bedriftsykepleier/Diakonforeningens studiedager

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

God BHT. Verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenesten. Arbeidshefte

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

God BHT. Verktøy for evaluering av bedriftshelsetjenesten. Revidert utgave 2007

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Hva blir bedriftshelsetjenestens rolle i ”Det Inkluderende Arbeidsliv”? Foreløpig rapport

Lie Arve; Gudding, Inger Helene; Bjørnstad, Odd; Aasnæss, Steinar