Asbest

Nyhet 6. september 2018

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av kreft...

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig dør a...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2022
Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Rapport fra USA-reise 18.-28. juni 1978

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Cancerogenitet av "asbest" og fibrøse materialer : bibliografisk oversikt

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Helsemessige aspekter ved bruk av asbest - alternative erstatningsmaterialer

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1993

Frigivelse av asbestfibrer fra luftbefuktere ved bruk av asbestholdig vann

Skogstad, Asbjørn; Johansen, Bjørn V.; Eduard, Wijnand; Kristiansen, H.

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Asbestsanering - etterkontroll

Olaisen, Sissel; Lunde, E.; Skogstad, Asbjørn; Haraldsen, Mette

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Aktuelle artikler om arbeidsmiljø

Skaug, Vidar; Nesland, Jan M.

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Asbest i bygninger : helserisikovurdering, prøvetaking, analyse og kontroll ved asbestsanering

Skaug, Vidar; Skogstad, Asbjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Etter asbest, hva så? : foredrag holdt ved NTNF's seminar "Forskning om kjemisk helserisiko" 30. april 1985

Gylseth, Bjørn; Forskning om kjemisk helserisiko (1985 : Oslo)