Asbest

Nyhet 6. september 2018

Eksponering av asbest ved rivning og oppussing av hus

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i over 30 år, regner man likevel med at over hundre personer i Norge årlig dør av k...

Prosjekt 6. september 2018

Asbestmålinger ved brann og rivning av asbestholdige byggematerialer

Selv om asbest i byggematerialer har vært forbudt i mer enn 30 år, regner man fortsatt med at mer enn hundre personer i Norge årlig d...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2021
Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Rapport fra USA-reise 18.-28. juni 1978

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Cancerogenitet av "asbest" og fibrøse materialer : bibliografisk oversikt

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Helsemessige aspekter ved bruk av asbest - alternative erstatningsmaterialer

Publikasjoner Utgivelsesår 1993

Frigivelse av asbestfibrer fra luftbefuktere ved bruk av asbestholdig vann

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Asbestsanering - etterkontroll

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Aktuelle artikler om arbeidsmiljø

Publikasjoner Utgivelsesår 1989

Asbest i bygninger : helserisikovurdering, prøvetaking, analyse og kontroll ved asbestsanering

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Etter asbest, hva så? : foredrag holdt ved NTNF's seminar "Forskning om kjemisk helserisiko" 30. april 1985