Arbeidstilsynet

Prosjekt 10. september 2018

Hva er effekten av Arbeidstilsynets virkemidler på arbeidsmiljø og helse?

Arbeidstilsynet legger premisser for og følger opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. ...

Pågående Prosjektperiode 2018 – 2023
Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene : et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet

Bjørnstad, Odd; Lie, Arve; Sletmo, Ken; Høiback, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Bedriftshelsetjenestens rolle og innsats i virksomhetene : et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og Arbeidstilsynet

Bjørnstad, Odd; Lie, Arve; Sletmo, Ken; Høiback, Steinar