Arbeidstid

Side 22. oktober 2021

Lang arbeidstid og ulykkesrisiko

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Lange arbeidsdagar og -veker påverkar søvnmengda til arbeidstakarane og moglegheitene deira til restitusjon. Kva f...

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Arbeidstid og helse : en systematisk litteraturstudie

Lie, Jenny-Anne Sigstad; Gulliksen, Eigil; Bast-Pettersen, Rita; Skogstad, Marit; Tynes, Tore; Wagstaff, Anthony S.

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 : status og utviklingstrekk

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktaoverblikk : arbeidsmiljø og helse

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse