Arbeidsmiljøundersøkelser

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

0-punktundersøkelse: Kjøtt og fjørfe : sammen for et godt arbeidsmiljø - 3 parter - 2 bransjer - 1 mål

Lau, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

0-punktundersøkelse: Sykehjem : sammen for et godt arbeidsmiljø - 3 parter - 2 bransjer - 1 mål

Lau, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Arbeidsmiljø og helse : slik norske yrkesaktive opplever det

Tynes, Tore; Grimsrud, Tom K.; Eiken, Trine; Sterud, Tom; Aasnæss, Steinar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Arbeidsmiljøkartlegging : medarbeiderundersøkelser er et godt utgangspunkt for å forbedre arbeidsmiljø og arbeidsinnhold : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Arbeidsmiljøundersøkelse ved Elkem-Spigerverket A/S, Bremanger smelteverk desember 1977

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1975

Undersøkelse av arbeidsforholdene i ovnshallene ved Tinfos jernverk A/S

Gylseth, Bjørn; Johnsen, Bjarne Karth; Jahr, Jørgen

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Prøvetagningsstrategi og beregninger ved arbeidsmiljøundersøkelser

Jahr, Jørgen

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Kvalitativ og kvantitativ kartlegging av fibre ved Sydvaranger A/S : delrapport II : støvmålinger

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Kvalitativ og kvantitativ kartlegging av fibre ved Sydvaranger A/S : delrapport III : celleforsøk

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Arbeidsplassundersøkelse ved Thune-Eureka A/S, Lier

Bruun, Rønnaug; Eduard, Wijnand; Thorud, Syvert

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Kvikksølv i urin hos operatører ved gassrenseanlegget i Norzink's svovelsyrefabrikk i årene 1975-1978

Gundersen, Nils; Strømsnes, Per