Arbeidsmedisin

Nyhet 6. september 2018

Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS)

200 000 yrkesaktive oppgir at de har vært utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy minst en fjerdedel av arbeidsdagen. Vedvarende vi...

Publikasjoner Utgivelsesår 1994

Arbeidsmiljø og helse : et utvalg av artikler fra en arbeidsmiljøspalte

Kristensen, Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Yrkesmedisinsk og nevropsykologisk undersøkelse av løsemiddeleksponerte arbeidstakere

Stabell, Kirsten E.; Levy, Finn; Mowé, Gunnar