Arbeidshelse

Nyhet 11. november 2016

Internasjonal pris til STAMI-ansatt

Hans Magne Gravseth ved STAMI er medforfatter på artikkelen som vant ‘Best Paper in Epidemiology in Occupational Health’ tidligere i høst...

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 : status og utviklingstrekk

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Bedriftshelsetjenesten og helsearbeid i virksomheter : et fokus på tjenester til bedriftene innen områdene ernæring, fysisk aktivitet, røyking og alkohol

Bjørnstad, Odd

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Arbeidsmiljøet i Norge og EU - en sammenlikning : basert på data fra European Working Conditions Survey

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2010

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Gravseth, Hans Magne