Arbeidsdeltakelse

Side 10. mars 2022

Arbeidsfaktorer og risiko for arbeidsuførhet

KUNNSKAPSOPPSUMMERING: Tidlig frafall fra yrkeslivet på grunn av arbeidsuførhet gir redusert livskvalitet for den enkelte, samt store pro...

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Ikke-yrkesaktive i Norge: i et yrkes- og helseperspektiv

Aagestad, Cecilie; Sterud, Tom; Tynes, Tore

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007 : status og utviklingstrekk

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Faktaoverblikk : arbeidsmiljø og helse

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse