Arbeidsatmosfære

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Proficiency testing for measurement of total mass and elements in workplace air filters : round 11

Dahl, Kari; Skaugset, Nils Petter; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : sammenliknende laboratorieprøvinger : runde 38, løsemidler

Gjølstad, Merete

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : sammenliknende laboratorieprøvinger : runde 36, løsemidler

Gjølstad, Merete

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Karakterisering av eksponering for ultrafine partikler i elektrolysehaller ved produksjon av primæraluminium : HAPPA - Delrapport nr 1

Koch, Wolfgang; Dunkhorst, Wilhelm; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter; Ellingsen, Dag G.; Jordbekken, Lars; Drabløs, Per A.

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Proficiency testing for measurement of total mass and elements in workplace air filters : round 10

Dahl, Kari; Skaugset, Nils Petter; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : sammenliknende laboratorieprøvinger : runde 35, løsemidler

Gjølstad, Merete; Thorud, Syvert

Publikasjoner Utgivelsesår 2001

Proficiency testing for measurment [sic!] of total mass and elements in workplace air filters : round 9

Dahl, Kari; Skaugset, Nils Petter; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Helseundersøkelse av manganeksponerte i smelteverk : en tverrsnittsundersøkelse

Ellingsen, Dag G.; Bast-Pettersen, Rita; Hetland, Siri M.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Proficiency testing for measurment [sic!] of total mass and elements in workplace air filters : round 8

Dahl, Kari; Hetland, Siri M.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : interkalibrering 33

Gjølstad, Merete; Thorud, Syvert

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Genetikk og kjemisk helsefare : samspill mellom gener og miljø, hva betyr dette samspillet for utvikling av sykdom? : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : sammenliknende laboratorieprøvinger : runde 42. Løsemidler

Hersson, Merete

Publikasjoner Utgivelsesår 1973

Produksjonslokale for plastbåter : bedre klima og mindre støy på arbeidsplassen

Ukjent

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Industriell hygiene : tekniske tiltak for bekjempelse av luftforurensing på arbeidsplassen

Jahr, Jørgen

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Prøvetagningsstrategi og beregninger ved arbeidsmiljøundersøkelser : ny omarb. utg.

Jahr, Jørgen

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Støv og røyk fra arbeidsatmosfære : revidert august 1981 og april 1987

Jahr, Jørgen