Arbeidsatmosfære

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Proficiency testing for measurement of total mass and elements in workplace air filters : round 11

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : sammenliknende laboratorieprøvinger : runde 38, løsemidler

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : sammenliknende laboratorieprøvinger : runde 36, løsemidler

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Karakterisering av eksponering for ultrafine partikler i elektrolysehaller ved produksjon av primæraluminium : HAPPA - Delrapport nr 1

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Proficiency testing for measurement of total mass and elements in workplace air filters : round 10

Publikasjoner Utgivelsesår 2002

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : sammenliknende laboratorieprøvinger : runde 35, løsemidler

Publikasjoner Utgivelsesår 2001

Proficiency testing for measurment [sic!] of total mass and elements in workplace air filters : round 9

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Helseundersøkelse av manganeksponerte i smelteverk : en tverrsnittsundersøkelse

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Proficiency testing for measurment [sic!] of total mass and elements in workplace air filters : round 8

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : interkalibrering 33

Publikasjoner Utgivelsesår 2007

Genetikk og kjemisk helsefare : samspill mellom gener og miljø, hva betyr dette samspillet for utvikling av sykdom? : faktaark

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : sammenliknende laboratorieprøvinger : runde 42. Løsemidler

Publikasjoner Utgivelsesår 1973

Produksjonslokale for plastbåter : bedre klima og mindre støy på arbeidsplassen

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Industriell hygiene : tekniske tiltak for bekjempelse av luftforurensing på arbeidsplassen

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Prøvetagningsstrategi og beregninger ved arbeidsmiljøundersøkelser : ny omarb. utg.

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Støv og røyk fra arbeidsatmosfære : revidert august 1981 og april 1987