Analysemetoder

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Proficiency testing for measurement of total mass and elements in workplace air filters : round 11

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Proficiency testing for measurement of total mass and elements in workplace air filters : round 10

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Isocyanater : en oversikt

Publikasjoner Utgivelsesår 2001

Proficiency testing for measurment [sic!] of total mass and elements in workplace air filters : round 9

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Proficiency testing for measurment [sic!] of total mass and elements in workplace air filters : round 8

Publikasjoner Utgivelsesår 1970

Kolorimetrisk mikro-arsenbestemmelse : foredrag holdt på det Nordiske yrkeshygieniske møte 1969 i Helsingfors

Publikasjoner Utgivelsesår 1998

Proficiency testing for measurement of elements in workplace air filters : round 7

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Konservering av metaller i urin

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Prøvetakingsmetoder, prepareringsteknikker og analysemetoder ved Yrkeshygienisk institutt, teknisk avdeling

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : interkalibrering - grunnstoffer

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

LTA-505 : prinsipp - anvendelse

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Skjærevæsker : en oversikt

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : interkalibrering - elementer

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Prøvetaking og bestemmelse av nikkeltetrakarbonyl, Ni(CO)4 og jernpentakarbonyl, Fe(CO)5 i arbeidsatmosfære

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Direkte analyse av kvarts på filter : 1. infrarød spektroskopi

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Analysemetodikk for kvarts blant nordiske laboratorier

Publikasjoner Utgivelsesår 1982

Analyse av furfurylalkohol og benzylalkohol i luft

Publikasjoner Utgivelsesår 1981

Analyse av trubutylfosfat i luft

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Arbeidsplassundersøkelse ved Thune-Eureka A/S, Lier

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Registrering av feil ved veiing av filtre

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Partikkelstørrelsesanalyse med Coulter Counter TA II med populasjonsenhet

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Sammenlikning av analyseinstrumenter for måling av styren

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Skjærevæsker : en oversikt

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Kvantitativ mikroanalyse av a-kvarts på Nuclepore filtere med røntgendiffraktometri