Analysemetoder

Publikasjoner Utgivelsesår 2005

Proficiency testing for measurement of total mass and elements in workplace air filters : round 11

Dahl, Kari; Skaugset, Nils Petter; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Proficiency testing for measurement of total mass and elements in workplace air filters : round 10

Dahl, Kari; Skaugset, Nils Petter; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Isocyanater : en oversikt

Thorud, Syvert; Kraft, Jan

Publikasjoner Utgivelsesår 2001

Proficiency testing for measurment [sic!] of total mass and elements in workplace air filters : round 9

Dahl, Kari; Skaugset, Nils Petter; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2000

Proficiency testing for measurment [sic!] of total mass and elements in workplace air filters : round 8

Dahl, Kari; Hetland, Siri M.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1970

Kolorimetrisk mikro-arsenbestemmelse : foredrag holdt på det Nordiske yrkeshygieniske møte 1969 i Helsingfors

Wülfert, Karl

Publikasjoner Utgivelsesår 1998

Proficiency testing for measurement of elements in workplace air filters : round 7

Dahl, Kari; Hetland, Siri M.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Konservering av metaller i urin

Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Prøvetakingsmetoder, prepareringsteknikker og analysemetoder ved Yrkeshygienisk institutt, teknisk avdeling

Ukjent

Publikasjoner Utgivelsesår 1992

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : interkalibrering - grunnstoffer

Bergum, Mette; Hetland, Siri M.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

LTA-505 : prinsipp - anvendelse

Gylseth, Bjørn

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Skjærevæsker : en oversikt

Thorud, Syvert; Deilhaug, Toralf

Publikasjoner Utgivelsesår 1990

Kvalitetssikring av arbeidsmiljøanalyser : interkalibrering - elementer

Aksnes, Ragna; Hetland, Siri M.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Prøvetaking og bestemmelse av nikkeltetrakarbonyl, Ni(CO)4 og jernpentakarbonyl, Fe(CO)5 i arbeidsatmosfære

Hetland, Siri M.; Yrkeshygienisk institutt

Publikasjoner Utgivelsesår 1985

Direkte analyse av kvarts på filter : 1. infrarød spektroskopi

Bruun, Rønnaug; Bye, Erik; Olaisen, Sissel

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Analysemetodikk for kvarts blant nordiske laboratorier

Bye, Erik; Olaisen, Sissel

Publikasjoner Utgivelsesår 1982

Analyse av furfurylalkohol og benzylalkohol i luft

Thorud, Syvert; Ali, Ahmed Mohamed

Publikasjoner Utgivelsesår 1981

Analyse av trubutylfosfat i luft

Thorud, Syvert

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Arbeidsplassundersøkelse ved Thune-Eureka A/S, Lier

Bruun, Rønnaug; Eduard, Wijnand; Thorud, Syvert

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Registrering av feil ved veiing av filtre

Bruun, Rønnaug; Midthjell, Liv

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Partikkelstørrelsesanalyse med Coulter Counter TA II med populasjonsenhet

Eduard, Wijnand

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Sammenlikning av analyseinstrumenter for måling av styren

Thorud, Syvert

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Skjærevæsker : en oversikt

Thorud, Syvert

Publikasjoner Utgivelsesår 1978

Kvantitativ mikroanalyse av a-kvarts på Nuclepore filtere med røntgendiffraktometri

Edholm, Grete; Nicholson, David G.