Aluminiumsindustri

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Høyanger

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport Hydro Aluminium Sunndal

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for oppfylging ved Hydro Aluminium Karmøy

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Sør-Norge Aluminium

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Karmøy

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Årdal

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Elkem Aluminium Mosjøen

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Elkem Aluminium Lista

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponering for beryllium ved produksjon av primær aluminium

Publikasjoner Utgivelsesår 2004

Effektivitet av vernemasker ved bruk : HAPPA : Delrapport nr. 2

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Karakterisering av eksponering for ultrafine partikler i elektrolysehaller ved produksjon av primæraluminium : HAPPA - Delrapport nr 1

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Norsk aluminiumsindustri og hallastma : faktaark

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : samlerapport for prosjektet "kartlegging av yrkeseksponering av betydning for utvikling av hallastma ved produksjon av primæraluminium" (HAPPA)

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Polycycliske aromatiske hydrokarboner : eksponeringsmålinger ved A/S Årdal og Sunndal Verk, Årdal

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Prøvetaking av HF og SO2 i hallatmosfære i Al-industrien : testing av gassfiltre

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Fluoridtap ved ekstraksjon av støvfiltre for analyse av både tjærestoffer og fluorid i prøver fra hallatmosfæren i aluminiumverk

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Forekomst av fiberformige partikler i arbeidsmiljøet i aluminiumelektrolysehaller

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Paralellfiltre fra arbeidsatmosfæren i aluminiumsindustrien for interlaboratoriekontroll av analyse på PAH og fluorid

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Yrkeshygieniske undersøkelser i elektrolysehallene ved Årdal og Sunndal Verk A/S, Sunndalsøra, høsten 1978