Aluminiumsindustri

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Høyanger

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport Hydro Aluminium Sunndal

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for oppfylging ved Hydro Aluminium Karmøy

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Sør-Norge Aluminium

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Karmøy

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Hydro Aluminium Årdal

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Elkem Aluminium Mosjøen

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : delrapport for Elkem Aluminium Lista

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponering for beryllium ved produksjon av primær aluminium

Thomassen, Yngvar; Dahl, Kari; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter

Publikasjoner Utgivelsesår 2004

Effektivitet av vernemasker ved bruk : HAPPA : Delrapport nr. 2

Skaugset, Nils Petter; Thomassen, Yngvar; Ellingsen, Dag G.; Jordbekken, Lars; Notø, Hilde P.

Publikasjoner Utgivelsesår 2003

Karakterisering av eksponering for ultrafine partikler i elektrolysehaller ved produksjon av primæraluminium : HAPPA - Delrapport nr 1

Koch, Wolfgang; Dunkhorst, Wilhelm; Thomassen, Yngvar; Skaugset, Nils Petter; Ellingsen, Dag G.; Jordbekken, Lars; Drabløs, Per A.

Publikasjoner Utgivelsesår 2009

Norsk aluminiumsindustri og hallastma : faktaark

Statens arbeidsmiljøinstitutt

Publikasjoner Utgivelsesår 2008

Eksponeringskartlegging ved norske aluminiumverk : samlerapport for prosjektet "kartlegging av yrkeseksponering av betydning for utvikling av hallastma ved produksjon av primæraluminium" (HAPPA)

Skaugset, Nils Petter; Notø, Hilde P.; Jordbekken, Lars; Seberg, Elianne; Ellingsen, Dag G.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1977

Polycycliske aromatiske hydrokarboner : eksponeringsmålinger ved A/S Årdal og Sunndal Verk, Årdal

Fjeldstad, Per Einar; Halgard, Kristin

Publikasjoner Utgivelsesår 1987

Prøvetaking av HF og SO2 i hallatmosfære i Al-industrien : testing av gassfiltre

Bjørgo, Rolv; Johansen, Øivind; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1986

Fluoridtap ved ekstraksjon av støvfiltre for analyse av både tjærestoffer og fluorid i prøver fra hallatmosfæren i aluminiumverk

Rob, J.; Jahr, Jørgen; Berntsen, A.; Kroslid, D.; Thomassen, Yngvar

Publikasjoner Utgivelsesår 1983

Forekomst av fiberformige partikler i arbeidsmiljøet i aluminiumelektrolysehaller

Bjørseth, Olav; Gylseth, Bjørn; Dugstad, Øivind

Publikasjoner Utgivelsesår 1980

Paralellfiltre fra arbeidsatmosfæren i aluminiumsindustrien for interlaboratoriekontroll av analyse på PAH og fluorid

Bjørgo, Rolv; Fjeldstad, Per Einar; Thomassen, Yngvar; Nagy, Kalman

Publikasjoner Utgivelsesår 1979

Yrkeshygieniske undersøkelser i elektrolysehallene ved Årdal og Sunndal Verk A/S, Sunndalsøra, høsten 1978

Jahr, Jørgen; Mowé, Gunnar