Hjem Nyheter Disse faktorene gir utbrente lærere

Disse faktorene gir utbrente lærere

En ny studie presenterer en systematisk oversikt over avgjørende faktorer for utbrenthet blant lærere.

I mange land anses jobbstress blant lærere som et vanlig problem, og har fått betydelig forskningsoppmerksomhet. Det har for eksempel blitt anslått at mellom 5 og 20 prosent av amerikanske lærere, uavhengig av nivå, har symptomer på utbrenthet.

I en kohort på 310 svenske skolelærere fant man også at mange viste tegn på utbrenthet, henholdsvis 14 og 15 prosent, målt ved to tidspunkter med 30 måneders mellomrom. I tillegg viste en studie utført blant finske lærere at effekten av høye jobbkrav på dårlig helse gikk via utbrenthet.

− Målet med denne oversiktsstudien var å vurdere hvilke faktorer som har betydning for utbrenthet hos lærere, forteller Ingrid Sivesind Mehlum, som er forsker ved STAMI og har bidratt inn i arbeidet sammen med flere europeiske forskere.

Et av de mest stressende yrkene

Vanlige helsekonsekvenser hos lærere som følge av yrkeseksponering er muskelskjelettplager på grunn av jobbstress, i tillegg til ergonomiske faktorer.

Stemmeforstyrrelser som følge av overbelastning av stemmen for å gjøre seg hørt og psykiske helseproblemer som følge av psykososiale faktorer er også vanlig. Eksempler slike faktorer kan være høye jobbkrav eller begrensede jobbressurser.

Utmattelse, både fysisk og psykisk, utgjør kjernedimensjonen ved utbrenthet.

− Det er velkjent at eksponering for langvarige stressfaktorer på arbeidsplassen kan føre til utvikling av utbrenthet. Visse jobbkrav i læreryrket, spesielt mye ansvar og stramme tidsfrister, gjør undervisning til et av de mest stressende yrkene man kan ha, sier Sivesind Mehlum.

Hvordan definerer vi utbrenthet?

Yrkesmessig utbrenthet, eller arbeidsrelatert fysisk OG psykisk utmattelsestilstand hos en arbeidstaker, er en utmattelsestilstand som skyldes langvarig eksponering for arbeidsrelaterte problemer.

Les også: Ny europeisk definisjon: Yrkesmessig utbrenthet

Belastende faktorer

Studien er en såkalt systematisk kunnskapsoppsummering, som gir en oversikt over den beste, tilgjengelige kunnskapen i verden på et spesifikt tema. Denne oppsummeringen om utbrenthet blant lærere identifiserte flere skadelige faktorer som kan bidra til utbrenthet hos lærere:

  • Jobbtilfredshet
  • Arbeidsklima (arbeidspress)
  • Rolleuklarhet
  • Følelse av profesjonell utilstrekkelighet
  • Opplevd kollektiv utmattelse
  • Klasseromsforstyrrelser

Personlighetstrekket nevrotisisme kan også ha betydning.

Utfordrende å konkludere klart

En utfordring med å gjennomføre denne typen systematiske gjennomganger har alltid vært mangelen på harmonisering i eksponerings- og effektmålene og studieprotokollene generelt.

På grunn av den store variasjonen i mål mellom studiene er det ifølge forskeren vanskelig å si med sikkerhet hvilke faktorer som faktisk påvirker følelsesmessig utmattelse.

– Vi anbefaler at forfattere i fremtidig forskning vurderer å bruke standardiserte metoder og harmoniserte protokoller, slik som de som er vurdert og utviklet i OMEGA-NET og andre forskningskonsortier, sier Sivesind Mehlum.

Les vitenskapelig studie

Få nyhetsbrev
Lukk