Media

Daniel Pitz Jacobsen

Daniel Pitz Jacobsen

Andre artikler knyttet til

 • Ny rapport om skadar og ulykker i bygg og anlegg

  Talet på arbeidsskadedødsfall i 2018 er det lågaste talet som er registrert i bygge- og anleggssektoren dei siste 10 åra. Det viser ein ny rapport frå Arbeidstilsynet og STAMI. – Dette er eit positivt trekk, men sektoren har framleis mykje å hente i det skadeførebyggande arbeidet.

 • Har evaluert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø

  Den Nordiske Ekspertgruppen (NEG), som STAMI er en del av, har vurdert helserisiko ved å puste inn kloraminer i arbeidsmiljø, som blant annet finnes i svømmehaller. Vurderingen vil bli brukt som grunnlag for å fastsette helsebaserte grenseverdier for kloraminer i arbeidsatmosfæren.

 • Kvinner og sykefravær

  Kvinner er oftere sykmeldt enn menn, selv i samme stilling. Det er forsket mye på dette, likevel mangler vi kunnskap om hvorfor det er slik. Men er det egentlig relevant å sammenligne kvinner og menn?

 • Vanligste yrkesplager blant unge i arbeidslivet er astma og eksem

  En ny rapport fra STAMI viser at astma og håndeksem samt kronisk nesetetthet, er de sykdommene unge yrkesaktive utredes hyppigst med ved arbeidsmedisinske poliklinikker i Norge.

 • NIVA-kurs om risikobaserte tilsyn i Norden

  Hva vet vi om effektene av ulike tilsynsstrategier for forebygging av arbeidsrelaterte helseplager, sykdommer og skader? 30. - 31. oktober arrangerer STAMI et NIVA-kurs som vil gå nærmere inn på hva vi vet om risikobaserte tilsyn i Norden og effekten det har på arbeidsmiljø og arbeidshelse.

 • Bra arbeidsmiljø er bra business

  Har du det bra på jobb, produserer du mer. Derfor er det penger å tjene på å investere i et godt arbeidsmiljø.

Få nyhetsbrev
Lukk